Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

1.     REKISTERIN PITÄJÄ

Tapiolan Ratsastuskoulu Ky

Tekniikantie 8 , 02150 Espoo

2.     YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Johanna Vaahtera-Ruhtinas

Tekniikantie 8 , 02150 Espoo

Johanna.vaahtera@kolumbus.fi

050 5991755

3.     REKISTERIN NIMI

Tapiolan Ratsastuskoulun asiakasrekisteri.

4.     REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, sähköposti , osoite ja  puhelinnumero.

5.     SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaiden ilmoittautumistiedot

6.     HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tiedottaminen ja laskujen lähettäminen

7.     TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä muuhun kuin Tapiolan Ratsastuskoulun tarkoituksiin.

8.     TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN :N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9.     REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa, asianmukaisesti suojatussa järjestelmässä. Tietoihin pääsee käsiksi vain Tapiolan Ratsastuskoulun johtohenkilöt.

10 . REKISTERISTÄ ASIAKKAAN TIETOJEN POISTAMINEN

Asiakkaan lopettaessa ratsastamisen tiedot poistetaan 3 kuukauden kuluttua.